Funktioner

I årenes løb har jeg haft et bredt spektrum af arbejdsopgaver, og jeg har følgelig tilegnet mig erfaring i mange forskellige sammenhænge. I det følgende fremgår nogle af de funktioner, som jeg har ydet inden for min branché, men der er lagt særligt vægt på mit gængse virkeområde:

  • Konfliktmægler
  • Proceskonsulent
  • Underviser
  • Censor
  • Arbejdsmiljørepræsentant
  • Eksaminator
  • Teamkoordinator
  • Mentor
  • Praktikvejleder
  • Samarbejdsudvalgsrepræsentant

Radian Webdesign referenceWebdesign: Radian.dk