Hvad er konfliktmægling

Konflikter kan opstå alle steder, hvor mennesker er sammen. I langt de fleste tilfælde håndterer vi selv de dagligdags uoverensstemmelser, der opstår, men af og til er konflikterne så omfattende, at de sætter sig fast og bliver uoverskuelige. I disse situationer kan konfliktmægling være en effektiv måde til at genoprette trygheden.

Konfliktmægling er en frivillig og struktureret konflikthåndteringsmetode, hvor en upartisk konfliktmægler hjælper de uenige parter med selv at komme frem til mulige udveje eller løsninger. Konfliktmægleren har altid tavshedslpligt.

Inden en eventuel konfliktmægling kommer i stand, vil der altid være et formøde med de uenige parter. Formålet med formødet er dels at parterne kan få en grundig forklaring fra konfliktmægleren om hvad mægling egentlig går ud på, samt sikring af, at begge parter frivilligt ønsker at være med til konfliktmæglingen.

Hvor bruges konfliktmægling?

  • I arbejdspladskonflikter, mellem 2 parter og også i mindre og større grupper
  • I privatlivet, skilsmisser, nabostridigheder, teenageproblemer, boligdeling etc.
  • I skolen, klasser der ikke trives sammen, forældre der har uoverensstemmelser, møder etc.
  • I grupper, bestyrelser og teams
  • I boligområder og bydele

Kontakt for yderligere information.

Radian Webdesign referenceWebdesign: Radian.dk