Grundsyn på konflikter

"Konflikter er uoverensstemmelser, der giver spændinger mellem mennesker."

Konflikter kan være frugtbare og lærerige, men det afhænger af måden, vi håndterer dem på. Dette grundsyn er med til at bevare den positive tilgang til de uoverensstemmelser der uundgåeligt vil opstå, når mennesker er sammen.
Et andet kardinalpunkt i mit grundsyn på konflikter og håndteringen af disse er, at de mennesker, børn, unge eller voksne, der har konflikten, også er dem der har de mest bæredygtige løsninger og udveje. Det betyder samtidig, at de løsningsforslag ledere, lærere, pædagoger, sagsbehandlere, forældre, venner og familie giver nok er gode og velmenende, men sjældent langtidsholdbare - alene af den grund at de ikke kommer fra parterne selv.
Konflikterne skal gives tilbage til "ejerne". Konflikter kan ikke tilsidesættes, uden samtidig at tilsidesætte demokrati og frihed (Ghandi). I det daglige arbejde med konflikthåndtering, er det derfor vigtigt at understøtte de stridende parter i selv at finde, hvad der for dem måtte være tilfredsstillende løsninger eller udveje. Kontakt for yderligere information
Konflikter opstår
Radian Webdesign referenceWebdesign: Radian.dk