Ydelser

Konfliktmægler og proceskonsulent Jan Andersen udbyder uddannelser, kurser, temadage, workshops og foredrag om konflikthåndtering og konfliktmægling. Tilrettelagt efter individuelle behov og ønsker. Altid med en blanding af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og inddragende aktiviteter. Hovedformålet er, udover at udbrede kendskabet til konflikthåndteringsmetoder, også at give deltagerne konkrete redskaber til brug i hverdagen.

Radian Webdesign referenceWebdesign: Radian.dk